Integritetspolicy

Perlmans Fabriks AB

Organisationsnummer: 556076-5900
Ansvarig: Ingrid Linder
Svarvaregatan 15
233 51 Svedala
+46 (0)70-617 56 93  | info@perlmans.se

Cookies

PFAB kan använda s.k. cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan.

Du kan enkelt avstå ifrån att låta PFAB´s webbsida lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Du kan även välja bort cookies genom popuprutan som kommer fram när du besöker vår webbplats. 

Behandling av personuppgifter

Perlmans Fabriks AB, org.nr 556076-5900, (”PFAB” eller ”vi”) har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter rörande våra externa intressenter som behandlas av oss behandlas på ett lagligt, säkert och öppet sätt. När du är i kontakt med PFAB så samlar vi in vissa av dina personuppgifter. PFAB är därmed personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet. Vi använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

När du är i kontakt med PFAB kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning. De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta t.ex.:

 • namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
 • personnummer;
 • leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst;
 • information om preferenser och intressen baserat på användning av PFAB’s webbplats;
 • information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden; och/eller
 • information som du aktivt väljer att dela med dig av via e-post eller som inhämtas via vår webbplats.


PFAB kan komma att använda dina personuppgifter för andra ändamål och med stöd av andra rättsliga grunder, vilka anges nedan.

 • Fullgörelse av avtal: För hantering och administration av köp, leverans av varor och för att genomföra betalningar.
 • Samtycke: Direktmarknadsföring (postalt och digitalt), nyhetsbrev.
 • Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar t.ex. fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.
 • Berättigat intresse: För att vi ska kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra våra åtaganden, produkter och tjänster är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder.

 • Fullgörelse av avtal: Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) sparas så länge som krävs för att PFAB ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bl.a. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.
 • Rättslig skyldighet: PFAB sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
 • Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

Överföring av personuppgifter

Information om våra intressenter är en viktig del av vår verksamhet och vi säljer inte informationen till någon tredje part. Vi kan överföra information till tredje part enligt med vad som beskrivs nedan. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

 • Samarbetspartners utanför den koncern PFAB tillhör: Våra samarbetspartners, d.v.s. bolag utanför den koncern som PFAB tillhör, kan komma att få tillgång till dina personuppgifter i syfte att ge dig tillgång till anpassad information och erbjudanden.
 • Företagstransaktioner: Om hela eller delar av PFAB´s verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till eventuell köpare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
 • Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att PFAB ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på PFAB´s webbplats. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna.